dimarts, 10 de juny de 2008

MEL DE MAIG (però realment enguany podem dir mel de juny!)

Ja hem tret la "mel de maig" però... només hem pogut "gordar" un caixò i només 5 bastiments!!! els eixams no arriben a arrancar, també hem patit la síndrome del despoblament o no sabem el qué però la questió és que de mel ben poca, bé per noltros ens basta i com que no posam menjar a les nostres caseres, la mel és segur que es de les flors que elles tenen al seu abast per les contrades de s'Heretat. Una mel deliciosa! la millor de Mallorca! llàstima que no n'hi hagi per tots els que en volen.