dimecres, 28 d’octubre del 2009

BONA FLORACIÓ AQUESTA TARDOR






Però les abelles molt malament!

diumenge, 18 d’octubre del 2009

A LA FI, LA TARDOR!



Perdonau per estar tant de temps sense afegir res en aquest bloc, no esteim passant per els millors moments apícoles, pot ser ens quedem sense abelles i tot!, només ens queden 7 caixons, i no se si aguantaran l'hivern, comença a ser hora de replantejarnos que és el que no funciona, si les abelles estan malaltes...qui ens pot ajudar?, els apicultors seguim fent el que podem, i cada un diu la seva, no ens caldrà més que començar de bell nou, però d'on aconseguirem les abelles?Jo seguesc defensant la raça autòctona però...i la varroa?, es fan estudis i s'en parla, però crec que nigú actúa com a d'actuar, començant per la Conselleria d'agricultura, les associacions i els mateixos apicultors, ja veis en una illa tan petita i encara tan perduts!

Tanta sort que el ciprell, l'olivarda, l'arboçer, el romaní...ja floreixen a veure si les abelles espavitl·len un poquet! de mel de tots sants crec que ni en tastarem.

Salut a tothom.