dissabte, 14 de desembre del 2013

De cara a envestir l'any vinent amb un projecte que pugui donar-se a coneixer a la majoria de gent, per tal d'engrescar-la amb una relació totalment respectuosa amb la natura i donar-li a coneixer aquests meravellosos i tan necessaris insectes com són les abelles i altres polinitzadors, per la salut del nostre planeta i per tant també per la nostra.
"EL SEQUER DE GARBELIEN"
Un indret on les abelles, siguin les principals protagonistes ja que són indispensables perque tota la varietat de flora i fauna segueixi desenvolupant-se.
Malgrat les constants amenaces que ens enrevolten, aquest petit paradís és feina nostra que pugui seguir endavant.