divendres, 25 de gener de 2008

CERA I ENSOFRAR CAIXONS


Aquest més de gener el que feim és aprofitar que les abelles estan un poc aturades malgrat que ja s'alegren amb la flor d'ametler i romaní que encara n'hi ha de ben florit, per fer neteja per l'apiari, amb la quantitat de baixes que hem tingut tenim molta feina de esterilitzar els bastiments (amb la caldera ) i obtenir-ne les peces de cera que ens serviran per tornar fer làmines o espelmes i ciris de cera verge, una vegada que els caixons estan lliures de bastiments els donam un poc de foc i els "ensofram" es a dir els ficam dins un ensofrador que ferem aposta per tal menester, on es crema sofre i així l'arna es mor com també els ous que hi hagi deixat.
 A Capdepera no hi havia cap casa que no en tingués un , degut a que era el sistema emprat per conservar "l'obra de pauma"
I mentre s'enfila
ma riolera vila,
s'afana tranquil·la
per guanyar el sustent.
De pauma treballa
l'hermosa senalla
que discurs retalla
amb mà intel·ligent.
Prest tindreu unes imàtges per donar a entendrer millor tot aquest procés.