dijous, 14 de maig de 2009
Aquesta és la passionària (passiflora caerulea) que vaig sembrar l'any passat, les flors són espectaculars i a les abelles del nostre corral els hi encanten...
vaig aconsseguir fotografiar-ne una en plena activitat, bé una imatge val més que....