divendres, 8 de maig de 2009

CONVIVÈNCIA


Enguany s'han tornat a posar abelles dins el caixò, ja veis no cal alarmar-se quan un es troba amb un eixam d'abelles, si no les molestau, amb elles es pot conviure perfectament...
La nostra moixa intentà agafar-ne una però no ho aconsseguí, i no rebé cap picada!!