dilluns, 20 de juliol de 2009

FORMIGUES!!!

"Al juliol l'abella du dol"
De moment "aguanten", ja en parlarem per Sant Miquel!...
Els eixams del maig no van gaire malament, pareixia impossible, però he aconseguit mantenir les formigues a retxa!, aquesta cinta encolada, que s'empra perque les formigues no puguin pujar als fruiters per defensar el poll, sembla que funciona, és un sistema que no surt car i és ecològic ja que no cal cap tipus d'insecticida.
En quant a alimentar les families d'abelles, no ho faig, no els dono cap tipus de sucre ni candi ni xarop...veig que traginen polen i van a les figueres i garrovers, l'experiència amb aquest preparats no és molt bona, només em servien per atreurer a les formigues i les abelles ni el tocaven!. Vos deix unes fotos amb els peus de les columnes "blindats antiformigues".