dilluns, 9 de novembre de 2009

El dibujo original de Varroa jacobsoni de Oudemans

Font: Cultura apícola